Vakantie huis Vrouwenpolder, Dorpsdijk 67 a

Wij, eigenaar en verhuurder van de particuliere vakantiewoning Dijkhofje, verwerken uw naam, adres, mailadres en telefoonnummer ten behoeve van het verhuren van onze vakantiewoning. Als u definitief boekt en een betaling volgt, verwerken wij tevens uw bankrekeningnummer.

We gebruiken uw gegevens alleen voor het sluiten van een huurovereenkomst en bewaren daartoe uw gegevens in onze eigen klantadministratie. Dit doen we niet langer dan nodig is, waarbij we gebonden zijn aan de bewaartermijnen van de belastingdienst.

Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen.


Verder delen we uw gegevens NOOIT met derden.

Website www.dijkhofje.nl

De website www.dijkhofje.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Op de website www.dijkhofje.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. We gebruiken deze informatie om de bereikbaarheid werking van de website in kaart te brengen en te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Overig:

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dijkhofje.nl. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Familie de Rijke

Dorpsdijk 67

Vrouwenpolder

PRIVACY STATEMENT

HUURVOORWAARDEN

Huurcontract en voorwaarden

Als u definitief geboekt heeft, maken wij automatisch een huurcontract op. Voor af gaat u hier mee akkoord door de voorwaarden te accepteren. In het huurcontract vindt u nogmaals alle voorwaarden.

Belangrijkste voorwaarden:

  • De helft van het huurbedrag dient binnen 30 dagen na de ontvangst van het contract te worden voldaan. De 2e helft dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het verblijf betaald te zijn. Tenzij anders is overeengekomen in het contract.
  • Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15:00 uur in de woning, op de dag van vertrek verlaat u de woning uiterlijk om 10:00 uur. De kosten voor de eindschoonmaak worden meegerekend in de factuur.
  • De huurder mag de woning niet aan derden in huur of gebruik afstaan en niet met meer mensen betrekken dan in het huurcontract is afgesproken, zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.
  • De huurder is aansprakelijk voor schade en vermissing ontstaan tijdens het verblijf in de woning, en dit direct melden bij de verhuurder.
  • De verhuurder kan kosteloos ontbinden bij overmacht aan de kant van de verhuurder. Hieronder valt ook de situatie als het door wet- en regelgeving van de Nederlandse overheid niet mogelijk is om huurders te laten verblijven in het gehuurde (zoals bij een verbod op nachtverblijf ten tijde van corona).
  • Annuleren door de huurder kan kosteloos tot 30 dagen voor aanvang van het verblijf. Tussen 30 en 14 dagen ontvangt de huurder 50% van de huursom retour, daarna blijft de volledige huursom verschuldigd. Als de verhuurder een nieuwe huurder vindt voor de periode, kan er een verrekening plaats vinden. Het verdient aanbeveling dat huurder een annuleringsverzekering afsluit bij de eigen verzekeraar.
  • Bovenstaande is ook van toepassing indien huurder door persoonlijke omstandigheden of andere vormen van overmacht verhinderd is van het gehuurde gebruik te maken. Enige uitzondering vormen reisbeperkingen door wet- en regelgeving van een overheid waardoor de huurder redelijkerwijs niet naar het gehuurde kan reizen. De huurder krijgt dan ook bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang 50% van de huursom retour of hoeft de 2e termijn niet meer te betalen. NB. Het gaat hierbij om de wet -en regelgeving zoals die geldt op het moment van annuleren.  Het verdient aanbeveling dat huurder een annuleringsverzekering afsluit bij de eigen verzekeraar.
  • Bij ontbinding door verhuurder of huurder, zal er altijd in overleg gekeken worden of de huurperiode omgeboekt kan worden naar een ander moment. Prijsverschillen worden dan verrekend. De huurder heeft hier echter niet automatisch recht op.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Verhuurder:

Dijkhofje is te huur via de eigenaar:

Familie de Rijke,

www.dijkhofje.nl

info@dijkhofje.nl,

+31(0)118855393.

U kunt ook gebruik maken van het reserveringsformulier op onze website.